User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

มหาวิทยาลัยขออนุญาตปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการและเปลี่ยนการทำงานของอุปกรณ์เดิม ในวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563

Search