User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ขอแจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. ถึง วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น.) เนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่ายหลัก ปรับปรุงระบบศูนย์กลางข้อมูลและระบบสำรองข้อมูล ทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ทางสำนักวิทยบริการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ The New York Times ช่วงปี 1851-1992 และปี 1981 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย Videos , The Learning Network , Science , Travel , Mini Crossword และอื่นๆ (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

พรรคอ่านหนังสือ!! สอบปลายภาค ห้องสมุดเปิดให้บริการล่วงเวลา สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2561 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. บริการน้ำดื่ม กาแฟ กล้วย ไข่ต้ม อินเทอร์เน็ต ฟรี!! เริ่มวันที่ 18 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2562

Search