User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

สถิติการใช้งาน ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบประตูอัตโนมัติ


เดือน ผู้ใช้บริการ (คน) วันทำงาน (วัน) ค่าเฉลี่ย (คน/วัน)
มกราคม 7862 25 314
กุมภาพันธ์ 10590 28 378
มีนาคม 3425 30 114
เมษายน
พฤษภาคม 618 29 21
มิถุนายน 2199 21 105
กรกฏาคม 10248 20 513
สิงหาคม 20043 28 716
กันยายน 17877 30 596
ตุลาคม 20939 27 776
พฤศจิกายน
ธันวาคม

   สถิติการใช้งานย้อนหลัง


 

Search